Training Overgang VO-HO

Voor veel leerlingen met autisme of een andere functiebeperking is de overgang van de middelbare school naar een HBO of universiteit een enorme transitie, waarbij veel onduidelijkheden en stress ervaren wordt. Ook voor ouders is dit een heel spannende tijd.

Doelgroep

Leerlingen met autisme of een andere functiebeperking in HAVO 5 en VWO 6 en hun ouders.

De werkwijze in het hoger onderwijs verschilt op alle fronten van de werkwijze op een middelbare school. De rol van ouders wordt ook anders en leerlingen (studenten) krijgen veel meer een eigen verantwoordelijkheid voor hun studie. Tegelijkertijd worden eerstejaars studenten geconfronteerd met de druk van een BSA (Bindend Studieadvies). Hierdoor is er feitelijk geen tijd om alles zelf ‘rustig’ uit te zoeken en iets langer over het eerste jaar te doen.

Speciaal voor deze leerlingen en hun ouders heeft Villa Abel deze training ontwikkeld. In 4 sessies leren leerlingen wat er nodig is om direct een goede start te kunnen maken in het eerste jaar van het hoger onderwijs. In 2 sessies leren ouders wat er nodig is om hun kind adequaat te ondersteunen bij de overgang naar het hoger onderwijs. Hierdoor krijgen beide partijen inzicht, zodat je de rol van student en ouder makkelijker kunnen gaan vervullen.

Studieduur en werkwijze

Deze training wordt gegeven in 6 sessies van 2 uur; 4 sessies voor leerlingen en 2 sessies voor ouders. De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers (leerlingen). 

In de oudersessies kunnen 2 ouders of verzorgers per leerling deelnemen. De werkwijze zal worden afgestemd op de deelnemers.  Elke sessie wordt afgesloten met een samenvatting, mogelijk huiswerk of een opdracht, reflectie en de datum en het tijdstip van de volgende keer.  

Algemene doelen van de training Overgang VO-HO

 1. Een veilige omgeving creëren voor de leerlingen en ouders;
 2. Het leren van de basisprincipes van het hoger onderwijs.

Inhoudelijke leerdoelen

Aan het eind van deze training hebben leerlingen geleerd:

Aan het eind van deze training hebben ouders geleerd:

Cursusmateriaal

Leerlingen en ouders ontvangen een hand-out van de training.
Leerlingen dienen een laptop mee te nemen naar de training, waarmee zij kunnen inloggen op het internet.

De trainer

Deze training wordt gegeven door een trainer met veel ervaren op de gebieden van autisme en andere functiebeperkingen in het hoger onderwijs. Voor de leerlingen en de ouders kan met verschillende trainers gewerkt worden.

Waarom is deze training bijzonder geschikt voor leerlingen met autisme of een functiebeperking en hun ouders?

Inhoud sessies studenten

Sessie 1 : Basisinformatie HBO en universiteit

Doel van de sessie:

 • Kennismaking met de deelnemers en trainer
 • Hoe werkt het bij de opleidingen:
 • Informatiedagen
 • Contact met studieadviseur
 • Voorzieningen (extra tijd, buddy’s, peercoaches)
 • Regelen van extra hulp (welke externe organisaties kunnen begeleiding bieden?)
 • Colleges, werkgroepen, projecten (verplicht aanwezig?)
 • Acties komende tijd
 • Vragen

Sessie 2 : Verdieping informatie HBO en universiteit

Doel van de sessie:

 • Vragen n.a.v. vorige sessie en ondernomen actie
 • Inschrijven en tentamens
 • Welke voorzieningen heb je nodig en hoe vraag je deze aan
 • Examencommissie
 • Introductieweek
 • Studie – en studentenverenigingen
 • Stress management
 • Acties komende tijd (Kijk je eigen studie)
 • Vragen

Sessie 3 : Starten met de opleiding, de praktische kant

Doel van de sessie:

 • Vragen n.a.v. vorige sessie en ondernomen actie
 • Aan de slag met:
 • Inloggen
 • Roosters
 • Boekenlijst
 • Mail
 • De eerste dag
 • Acties komende tijd
 • Vragen

Sessie 4: De eerste maand

Doel van de sessie:

 • Vragen n.a.v. vorige sessie en ondernomen actie
 • Hoe was de start?
 • Is alles, wat je wilde regelen, geregeld?
 • Wat heb je nog nodig?
 • Plannen
 • Vragen

Inhoud sessies ouders

Sessie 1 : Informatie HBO en universiteit

Doel van de sessie:

 • Kennismaking met de deelnemers en trainer
 • Hoe werkt het bij de opleidingen:
 • Informatiedagen
 • Contact met studieadviseur
 • Voorzieningen
 • Regelen van extra hulp
 • Colleges, werkgroepen, projecten
 • Inschrijven en tentamens
 • Voorzieningen aanvragen
 • Examencommissie
 • Introductieweek
 • Acties komende tijd
 • Vragen

Sessie 2 : Ouders in een nieuwe rol

Doel van de sessie:

 • Vragen n.a.v. vorige sessie en ondernomen actie
 • Wat kan je nog wel doen?
 • Loslaten, hoe doe je dat?
 • Vragen

Praktische informatie

Direct aanmelden

Training Overgang VO-HO