Training Stressmanagementvoor studenten met autisme

Veel studenten met autisme in het hoger onderwijs ervaren stress tijdens hun studie en hun studentenleven. Speciaal voor deze studenten heeft Villa Abel deze training ontwikkeld. In 8 sessies leer je o.a. wat stress is en hoe je stress kan verminderen, zodat jij wat relaxter kan studeren.

Doelgroep

Studenten met autisme in het hoger onderwijs

Studieduur en werkwijze

Deze training wordt gegeven in 8 wekelijkse online sessies van 2 uur.
De groepsgrootte is minimaal 3 en maximaal 4 studenten.

Aan het begin van elke sessie zal duidelijk aangegeven worden hoe de opzet van de sessie zal zijn, zodat de student niet verrast wordt met (mogelijk confronterende) opdrachten.

Tijdens elke sessie (m.u.v. de eerste sessie) wordt teruggekeken naar de vorige sessie, kunnen ervaringen gedeeld worden en onduidelijkheden verklaard worden. Vervolgens wordt eerst de theorie over het onderwerp/thema aangeboden, waarna de strategieën aan de orde komen. Daarna is er gelegenheid voor een zelftest, oefening(en) en/of een concreet plan voor een toekomstige situatie. Elke sessie wordt afgesloten met een samenvatting, mogelijk huiswerk of een opdracht, reflectie en de datum en het tijdstip van de volgende keer.

Algemene doelen van de training Stressmanagement

 1. Een vertrouwensband creëren onder de deelnemers om open te zijn en ervaringen uit te wisselen.
 2. Studenten bewust laten worden van hun stressfactoren en welk effect dit heeft op hun.
 3. Aandacht voor literatuur over het effect van stress op het functioneren: is stress per definitie bijvoorbeeld slecht om te ervaren?
 4. Verschillende technieken om je stress te verminderen (zoals ademhaling en progressieve spierontspanning)
 5. Gedachten m.b.t. stress ombuigen
 6. De relatie met je stressvolle gedachten veranderen: in hoeverre moet je deze gedachten serieus nemen?

Inhoudelijke leerdoelen

Aan het eind van deze workshop heb je:

Aan het eind van deze training heb je geleerd:

Cursusmateriaal

Literatuur, theorie en zelfkennistestjes zijn onderdeel van de training. Deze zijn beschikbaar in de online omgeving, waarvoor de student een uitnodiging ontvangt na aanmelding.

De trainers

Deze training wordt gegeven door een trainer met veel ervaren op de gebieden van studenten met autisme in het hoger onderwijs en van stressmanagement.

Benieuwd naar de inhoud van deze training?

Sessie 1 : Introductie, wat is stress?

Doel van de sessie:

 • Kennismaking met de studenten en trainer
 • Verwachtingen polsen
 • Studenten informeren over stress

Sessie 2 : Wat doet stress met mij?

Doel van de sessie:

  • Studenten bewust laten worden van situaties waarin ze stress ervaren, waar hun aandacht dan is en wat deze stress met hen doet

Sessie 3 : Hoe functioneer ik onder stress?

Doel van de sessie:

  • De relatie tussen stress en het functioneren ontdekken
  • Inzicht krijgen in hoe stress je kunt helpen

Sessie 4 : Hoe verminder ik de stress in mijn lichaam?

Doel van de sessie:

  • Technieken oefenen om fysieke stress te verlagen

Sessie 5: Welke gedachten geven mij stress?

Doel van de sessie:

  • Gedachtetraining om stress te verminderen

Sessie 6: Examenvrees

Doel van de sessie:

  • Technieken om stress tijdens examens te verminderen

Sessie 7: Hoe pak ik gepieker aan?

Doel van de sessie:

  • De relatie tussen stress en gepieker ontdekken
  • Inzicht krijgen in hoe je gepieker kan ombuigen

Sessie 8: Keuzestress

Doel van de sessie:

  • Inzichten krijgen in wel en geen keuzes, keuze en identiteit en keuzes in deze maatschappij
  • Afronding van de training
  • Plan van aanpak voor de toekomst

Praktische informatie

Direct aanmelden

Training Stressmanagementvoor studenten met autisme